Regler

  • Vi är högst 4a inne i biblioteket samtidigt.
  • Vi ställer tillbaka böckerna där de stod eller på vagnen för osorterat.
  • För att det ska vara lättare att se böckerna och för att böckerna inte ska ramla, ska de stå längs med kanten av hyllan. Om böcker åker in mot väggen hjälps vi åt med att dra ut dem till hyllkanten igen.
  • Böcker ska stå med ryggen ut och med botten ner.
  • Om en bok hamnar på golvet hjälps vi åt att plocka upp dem.
  • Behövs stegen användas så gör du det tillsammans med en vuxen. Man är bara en på stegen samtidigt.

Fel
Rätt